miércoles, septiembre 21, 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEA


El próximo día 5 de octubre se va a celebrar la Datorren urriaren 5ean GROS XAKE
Asamblea Extraordinaria del Club de Ajedrez TALDEKo Asanblada Berezia ospatuko da
Gros Xake Taldea para la apertura del proceso hautezkundeko prozesua.
electoral. Asanbladari buruzko informazioa hemen
Los datos de celebración de la asamblea son daukazue:
los siguientes: LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak EGUNA: 2016ko urriaren 5an
DIA: 5 de octubre de 2016 ORDUA: 7,00etan lehena eta bakarra den
HORA: 19:00 en primera y única convocatoria. deialdian.
ORDEN DEL DIA EGUNEKO GAI-ZERRENDA
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 1. Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2. Calendario Electoral 2. Hauteskunde egutegia.
Cese del Presidente (o Junta Lehendakariak (edo Zuzendaritza
Directiva) y convocatoria de la Junta Batzordeak) kargua uztea eta Hauteskunde
Electoral. Batzordearen bilerarako deialdia egitea.
Apertura de plazo de presentación de Zuzendaritza Batzorderako hautagaitzak
candidaturas a la Junta Directiva urkezteko epea irekitzea.


Donostia, a 19 de septiembre de 2016 Donostian, 2016ko irailaren 19ean.
No hay comentarios: