martes, febrero 16, 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEASASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El próximo día 29 de Febrero se va a
celebrar la Asamblea General
Extraordinaria del Club de Ajedrez Gros
Xake Taldea.
 
Los datos de celebración de la asamblea
son los siguientes:
 
LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak
 
DIA: 29 de Febrero de 2016
 
HORA: 19:00 primera convocatoria y
única convocatoria.
 
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación Calendario Electoral
para la Presidencia del Club.
 
Sin más, y confiando en su asistencia a
esta Asamblea, reciba un cordial saludo.
EZ-OHIKO ASANBLADA OROKORRA
Datorren Otsailaren 29an Gros Xake
Taldeko Ez-ohiko Asanblada Orokorra
egingo da.
 
Asanbladari buruzko informazioa hemen
daukazue:
 
LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak
Aretoa
 
EGUNA: 2016ko Otsailaren 29an
 
ORDUA: 7,00etan lehena eta bakarra den
deialdian.
 
EGUNEKO GAI-ZERRENDA
1. Klubeko lehendakaritzarentzat
hauteskundeko araudia onartu.
 
Besterik gabe eta Asanbladara etortzeko
gonbidapena berriro luzatuz, jaso ezazu
gure agurrik beroena.


---oooOOOooo---ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El próximo día 29 de febrero se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.
 
Los datos de celebración de la asamblea son los siguientes:
 
LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak
 
DIA: 29 de Febrero de2016
 
HORA: 19:30 en primera convocatoria y única convocatoria.
 
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Memoria deportiva 2015
3. Memoria económica:
-Balance año 2015
-Presupuesto año 2016 y situación
4. Elección Junta Electoral.
5. Ruegos y preguntas.
 
Sin más, y confiando en su asistencia a esta Asamblea, reciba un cordial saludo.
OHIKO ASANBLADA OROKORRA
Datorren Otsailaren 29an Gros Xake Taldeko Ohiko Asanblada Orokorra egingo da.
 
Asanbladari buruzko informazioa hemen daukazue:
 
LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
 
EGUNA: 2016ko Otsailaren 29an
 
ORDUA: 7,30etan lehena eta bakarra den deialdian.
 
EGUNEKO GAI-ZERRENDA
1. Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2. 2015eko kirol txostena.
3. Txosten ekonomikoa:
-2015eko balantzea.
-2016ko aurrekontua eta egoera.
4. Hauteskunde Batzordearen izendapen
5. Galderak eta eskariak.
 
Besterik gabe eta Asanbladara etortzeko gonbidapena berriro luzatuz, jaso ezazu gure agurrik beroena.

No hay comentarios: