miércoles, abril 15, 2015

ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El próximo día 28 de Abril de 2015 se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.
Los datos de celebración de la asamblea son los siguientes:
LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak
DIA: 28 de Abril de 2015
HORA: 19:00 en primera y única convocatoria 
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Memoria deportiva 2014
3. Memoria económica:
    -Balance año 2014
    -Presupuesto año 2015 y situación
4. Ruegos y preguntas.
OHIKO ASANBLADA OROKORRA
Datorren 2015ko Apirilaren 28an Gros Xake Taldeko Ohiko Asanblada Orokorra egingo da.
Asanbladari buruzko informazioa hemen daukazue:
LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
EGUNA: 2015ko apirilaren 28an
ORDUA: 19:00etan lehena eta bakarra den deialdian.
EGUNEKO GAI-ZERRENDA
1. Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2. 2014eko kirol txostena.
3. Txosten ekonomikoa:
     -2014eko balantzea.
     -2015ko aurrekontua eta egoera.
4. Galderak eta eskariak.

No hay comentarios: