martes, marzo 04, 2014

ASAMBLEA GENERAL


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 El próximo día 19 de Marzo de 2014 se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.

Los datos de celebración de la asamblea son los siguientes:

LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak

DIA: 19 de Marzo de 2014

HORA: 19:00 en primera convocatoria y    19:30 en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Memoria deportiva 2013
3. Memoria económica:
    -Balance año 2013
    -Presupuesto año 2014 y situación
4. Ruegos y preguntas.

OHIKO ASANBLADA OROKORRA

 Datorren 2014ko Martxoaren 19an Gros Xake Taldeko Ohiko Asanblada Orokorra egingo da.

Asanbladari buruzko informazioa hemen daukazue:

LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa

EGUNA: 2014ko martxoaren 19an

ORDUA: 7,00etan lehenengo deialdian eta 7,30etan bigarren deialdian.

EGUNEKO GAI-ZERRENDA
1. Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2. 2013eko kirol txostena.
3. Txosten ekonomikoa:
     -2013eko balantzea.
     -2014ko aurrekontua eta egoera.
4. Galderak eta eskariak.

No hay comentarios: