martes, octubre 30, 2012

CONVOCATORIA ASAMBLEAS


El próximo día 7 de Noviembre se va a celebrar la Asamblea General Extraordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.

LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak
DIA: 7 Noviembre de 2012
HORA: 18:30 en primera convocatoria y 19:00 en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

  1. Aprobación Calendario Electoral para la Presidencia del Club.
 - - - o o O o o - -
Datorren Azaroaren 7an Gros Xake Taldeko Ez-ohiko Asanblada Orokorra egingo da.

LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
EGUNA: 2012ko azaroaren 7an
ORDUA: 6,30etan lehenengo deialdian eta 7etan bigarren deialdian.

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

  1. Klubeko lehandakaritzarentzak hauteskundeko araudia onartu.
 - - - o o O o o - - -
El próximo día 7 de Noviembre se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.

LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak
DIA: 7 de Noviembre de 2012
HORA: 19:30 en primera convocatoria y 20:00 en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1.    Lectura y aprobación del acta anterior.
2.    Memoria deportiva 2011
3.    Memoria económica:
-Balance año 2011
-Presupuesto año 2012 y situación
4.    Elección Junta Electoral.
5.    Ruegos y preguntas.


Datorren Azaroaren 7an Gros Xake Taldeko Ohiko Asanblada Orokorra egingo da.

LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
EGUNA: 2012ko azaroaren 7an
ORDUA: 7,30etan lehenengo deialdian eta 8etan bigarren deialdian.

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

1.    Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2.    2011eko kirol txostena.
3.    Txosten ekonomikoa:
-2011eko balantzea.
-2012ko aurrekontua eta egoera.
4.    Hauteskunde Batzordearen izendapen
5.      Galderak eta eskariak.

No hay comentarios: